[มีคลิป]นี่ประกวดดาวเดือน หรืองานมิลานแฟชั่นวีค????

0
3630

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 โลกโซเชียลได้ตกตะลึงตาค้าง เมื่อเพจเฟซบุ๊ก สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประกวดการประกวดดาวเดือน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้นำผู้เข้าประกวดถ่ายแบบแนวแฟชั่นร่วมสมัย โดยใช้แนวคิดสมัยใหม่ผสมผสานกับวัฒนธรรมล้านนาที่ทรงคุณค่ามายาวนาน ผ่านเยาวชนรุ่นใหม่ ผ่านเครื่องแต่งกายและอาภรณ์ที่รวมเอายุคเก่าและใหม่ไว้ด้วยกันอย่างลงตัว โดยฉากหลังเป็นภาพเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบัน

 

โดยเพจได้บรรยายถึงภาพชุดนี้ว่า

เชียงใหม่ ดินแดนที่รุ่งเรืองไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม จนกลายเป็นมนต์เสน่ห์แห่งนครที่เป็นศูนย์รวมของพหุวัฒนธรรม ความงดงามแต่ครั้นอดีตกาลยังคงตราตรึงไว้ในทุกห้วงความทรงจำของผู้คนในแต่ละยุคสมัย จากอดีตสู่ปัจจุบัน เป็นเวลานานนับหลายศตวรรษ ความวิจิตรงดงามของศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ที่ทรงคุณค่า ยังคงถูกผสมผสานให้ร่วมสมัยไปตามสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทางสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอนำเสนอแนวคิดชุดภาพถ่าย “เชียงใหม่-ใหม่” ที่มุ่งสะท้อนความคิดใหม่ของเยาวชนรุ่นใหม่ผ่านการแต่งกายด้วยภูษาอาภรณ์และเครื่องประดับ ที่สะท้อนภาพเมืองเชียงใหม่ ในยุคปัจจุบัน

เชียงใหม่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีประเพณีและวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่น งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง รวมทั้งมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะด้วย ที่เป็นเช่นนี้ สืบเนื่องมาจากการที่เมืองเชียงใหม่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ซ้ำยังเคยเป็นราชธานีและเป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านของอาณาจักรล้านนา จึงทำให้เชียงใหม่รับเอาวัฒนธรรมจากต่างถิ่นเข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมของตน จึงทำให้เชียงใหม่มีการผสมผสานหล่อหลอมวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่กลายมาเป็นวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตน อีกด้วย

ท่านสามารถเป็นกำลังใจผู้เข้าประกวด CMU Ambassador 2017 ทั้ง 42 คน จาก 20 คณะ 1 วิทยาลัยได้ ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่มา เพจ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here